Online Booking

Bestille time

Avbestille time

Konsultasjoner som ikke er avbestilt innen 24 timer før oppsatt time,
belastes pasienten i sin helhet.

Les dette før du bestiller første gang:
Har du ikke vært pasient hos oss tidligere er det viktig at du velger
«Ny pasient» etter alternative «Bestill time».
Bestiller du time for en du kjenner og han/hun ikke har vært hos oss før, er det viktig at du ikke registrerer denne timen på deg selv, men trykker på «Ny pasient». Husk å ha fødselsnummer (11 siffer), adresse og telefonnummer klart.