Priser gjeldene fra 01.01.2019

Førstegangskonsultasjon/egenandel: 720,-
Barn 0-10 år Førstegangskonsultasjon/egenandel: 590,-

Behandling/egenandel: 420,-
Utvidet konsultasjon/egenandel: 520,-
Akuttvakt ny pasient/egenandel: 1340,-
Akuttvakt behandling/egenandel: 820,-

Fotundersøkelse: 520,-
Trykkbølgebehandling: 620,-
Epikrise: 620,-
Henvisning til bildediagnostikk: 110,-
Henvisning til spesialist: 160,-
Sykemelding: 110,-
Ortopediske såler: 3090,-
Reparasjon såler: 820,-