hvaBehandlerVi_21

Bedrift

I dag er det mange bedrifter som ser fordelen ved å prioritere helsen til sine ansatte via forebyggende behandling som kiropraktikk. Tiltak som dette fører til øket arbeidslyst og velvære i bedriften, samt et lavere stressnivå og øket produktivitet. Ansatte ved bedriften får tilbud om kort ventetid på behandling og dialogen mellom pasienten, leder og behandler er tett.

Nærmere 60% av alt sykefravær i dag skyldes lidelser i muskel-/, nerve – og skjelettsystemet og sykefraværet i norske bedrifter har øket de siste årene. En undersøkelse i regi av NHO viser at det i snitt koster bedriften 1900kr per dag en ansatt er fraværende.

Tilgang til rask behandling har vist seg å redusere sykefraværet, og St. Olav Kiropraktorklinikk kan tilby en avtale for din bedrift. Vi holder også gjerne gratis Ryggskole for bedriften. Ta kontakt med oss for mer informasjon.