Priser gjeldene fra 01.01.2021

Førstegangskonsultasjon/egenandel: 760,-
Barn 0-10 år Førstegangskonsultasjon/egenandel: 620,-

Behandling/egenandel: 450,-
Utvidet konsultasjon/egenandel: 550,-
Akuttvakt ny pasient/egenandel: 1420,-
Akuttvakt behandling/egenandel: 870,-

Fotundersøkelse: 550,-
Trykkbølgebehandling: 650,-
Epikrise: 650,-
Henvisning til bildediagnostikk: 150,-
Henvisning til spesialist: 200,-
Sykemelding: 150,-
Ortopediske såler: 3200,-
Reparasjon såler: 870,-